начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 3, Февруари 2020 г. > Промени в годишната данъчна деклара...
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2019 г.

Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., регистриран одитор

   Основните изменения и допълнения в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010) за 2019 г., са свързани със:
• Данъчното третиране на договори за оперативен лизинг съгласно Международните счетоводни стандарти при лизингополу...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.