начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 3, Февруари 2020 г. > Последни промени в Закона за пазари...
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.

Последни промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   С последните изменения и допълнения на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), обнародвани в ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., и влезли в сила считано от датата на обнародването им, се въвежда нова уредба на дейността на централните депозитари...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.