начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 3, Февруари 2020 г. > Последни промени в Закона за пазари...
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.

Последни промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   С последните изменения и допълнения на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), обнародвани в ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., и влезли в сила считано от датата на обнародването им, се въвежда нова уредба на дейността на централните депозитари...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис