начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г. > Обезщетение се дава след придобито ...
в. Седмичен законник
бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.

Обезщетение се дава след придобито право на пенсия

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

   Миналата година напуснах по свое желание предприятието, в което работех. След 2 месеца се върнах в същото предприятие, като междувременно не съм работила другаде. Сега, 4 месеца преди да придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ме съкращават. Имам ли право да получа 6 заплати поради пенсиониране, при положение че работя повече от 20 години в това предприятие?

   След като лицето не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на прекратяване на трудовия договор, не може да получи обезщетение поради пенсиониране при съкращението.
При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на лицето за срок от 2 месеца, а ако е работило при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

   Когато трудовото правоотношение е било прекъсвано, но през този период работникът или служителят не е работил другаде, при друг работодател, и след време се върне в старата си работа, при уволнение, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца, ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж; Ето защо, читателката щеше да получи обезщетение от 6 заплати, ако я бяха съкратили, след като придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. След като уволнението предхожда придобиването на право на пенсия за осигурителенстаж и възраст, не се полага изобщо обезщетение.поради пенсиониране. Тя обаче има възможност да получи това обезщетение, ако отново постъпи на работа, преди да се пенсионира. В случай че успее да се върне на работа в същото предприятие, ще може да получи обезщетение в размер на 6 брутни заплати. Ако започне работа другаде, при прекратяване на трудовия й договор след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще може да получи обезщетение от 2 брутни заплати. Без значение в случая е основанието за уволнение - поради пенсиониране, дисциплинарно уволнение, съкращение и пр. Задължително условие обаче за получаването на това обезщетение е към момента на прекратяване лицето да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст . Важно е да се знае, че това обезщетение може да се изплаща само веднъж.Статия със свободен достъп