Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.
Законодателство

Осигуряване за трудова злополука

По смисъла на Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е прич...

Особености на годишното счетоводно приключване в земеделските кооперации на отчетната 2019 г.

Всяка година процесът на годишното счетоводно приключване се повтаря. Въпреки че много от процедурите уж се знаят, от задаваните през годината въпроси става ясно, че в много земеделски кооперации има затруднения както за изпълнение на целия процес на...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промените във Валутния закон, с които се изменя и Законът за БНБ

Народното събрание прие на второ четене промените във Валутния закон, с които се изменя и Законът за БНБ. Измененията са свързани с изискванията за влизане в т. нар. чакалня на еврозоната. Във въпросната разпоредба, направена като предложение между п...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Личните стопанства за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в областните дирекции за безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се на...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за платежните услуги и платежните системи

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за платежните услуги и платежните системи. Измененията отразяват изискванията на законодателството на ЕС в регулаторната рамка в областта на предоставянето на платежни услуги, както и актуализират и п...

Парламентът прие на първо четене за­конопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика

Парламентът прие на първо четене за­конопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика. Със законопроекта се създава нов параграф, според който НАП предоставя достъп на Министерството на труда и соци...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 7/2020 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑264/17, решение от 29 ноември 2018 г. страни: Harry Mensing срещу Finanzamt Hamm Предмет на спора е схемата на данъчно облагане на дилъри. Г‑н Mensing е търговец на произведения на...

Зачитане на отпуск за отглеждане на дете като трудов стаж и професионален опит

Служителка излиза в платен отпуск за отглеждане на дете до 2 г. Времето на ползване на платения отпуск ще бъде зачетено за трудов стаж, но следва ли да бъде зачетено за професионален опит и да се заплаща процент за трудов стаж и професионален опит за...

Избягване на двойното данъчно облагане между Индия и България

Българско дружество СК ЕООД (българското дружество няма никакви регистрации или офиси в Индия) продава софтуер, който е класифициран като софтуерна услуга, на индийско дружество WPIndia. Индийското дружество изпраща следното твърдение до българското ...

Минимален осигурителен доход

Ние сме търговско дружество, 100% собственост на държавата. Служителите ни са назначени по трудов договор, трета категория, на 8 часа работно време. Признаваме клас прослужено време. Нямаме служители на и под МРЗ за страната. Имаме служител, който...

Обезщетение се дава след придобито право на пенсия

Миналата година напуснах по свое желание предприятието, в което работех. След 2 месеца се върнах в същото предприятие, като междувременно не съм работила другаде. Сега, 4 месеца преди да придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ме сък...

Ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 177 от ЗКПО

Дружество назначава на безсрочен трудов договор лице, което е безработно 12 месеца и два дни. Има ли право фирмата на данъчно облекчение по ЗКПО по чл. 177? Какви документи са необходими освен служебна бележка на лицето от бюрото по труда? Трябва ли ...

Право на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на детето до 2-год. възраст

Собственик и управител на ЕООД. Осигурява се като СОЛ. В момента е в болничен за общо заболяване. Предстои на 30.12. да излезе в болничен за бременност (45 дни преди раждане) и след това да ползва обезщетение за отглеждане на малко дете. Фирмата няма...

Справочник

Изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО

Писмо № ЕП-04-19-635 #3/07.02.2020 г. на НАП Съгласно действащата нормативна уредба данъчното облекчение по чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 6...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]]...

Справочна информация бр. 7/2020

Централни валутни курсове за периода 07.02. - 13.02.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...