начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 9, 2 - 8 март 2020 г. > Ползването на данъчно облекчение за...
в. Седмичен законник
бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Ползването на данъчно облекчение за намалена работоспособност

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ лицата с намалена 50 и над 50 на сто работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, имат право на данъчно облекчение, като сумата от годишните данъчни основи за облагане на доходите им за да...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис