Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 11, 16 - 22 март 2020 г. > Договор за цесия
в. Седмичен законник
бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

Договор за цесия

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

   Фирма А сключила договор за цесия за 97 000 лв. от фирма Б, на която е платила 20 000 лв. фирма В, която дължи на фирма Б 97 000 лв. Как да осчетоводим договора и плащането по цесията?

   В случая вашето предприятие е закупило фи...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис