Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 5, Март 2020 г. > Нови моменти в Закона за местните д...
сп. Български законник
бр. 5, Март 2020 г.

Нови моменти в Закона за местните данъци и такси

Доц. д-р Любка ЦЕНОВА – адвокат по данъчни дела, преподавател във ВУЗФ

   Промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 1 януари 2020 г., са обн. в ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., направени в § 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното под...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 5, Март 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис