начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 7, Май 2020 г. > Промените в ППЗДДС за 2020 г.
сп. Български законник
бр. 7, Май 2020 г.

Промените в ППЗДДС за 2020 г.

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   С ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС (ПИДППЗДДС), промените от които влизат в сила от датата на обнародването им. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 7, Май 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис