начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 14, 6 - 12 април 2020 г. > Оценка и измерване на намалението н...
в. Седмичен законник
бр. 14, 6 - 12 април 2020 г.

Оценка и измерване на намалението на приходите от продажби във връзка с прилагане ПМС № 55/30.03.3020 г.

Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   В ДВ, бр. 31 от 01.04.2020 година е обнародвано Постановление № 55 от 30 март 2020 година за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положен...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 14, 6 - 12 април 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Специализирани
семинари

2020 / 2021