начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г. > Нови правила в закона за Търговския...
в. Седмичен законник
бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.

Нови правила в закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Доц. д-р Любка ЦЕНОВА - адвокат по данъчни дела, преподавател във ВУЗФ

   В Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, (ЗТРРЮЛНЦ), обн. в ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г., са предвидени промени, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.
Промените в з...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис