начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г. > Обезщетение за неизползван отпуск п...
в. Седмичен законник
бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.

Обезщетение за неизползван отпуск при пенсиониране

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   В държавно предприятие предстои пенсионирането на служител, който има право на 32 дни платен годишен отпуск. Колко дни отпуск следва да му бъдат изплатени при прекратяването на трудовото правоотношение поради пенсиониране, ако лицето не е ползвало платения си годишен отпуск за 2020 г.?

   Когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има неизползван платен годишен отпуск, правото на който не е погасено по давност, той се компенсира с парично обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ.
В случая лицето има право на обезщетение за неизползваните до 31.12.2019 г. дни отпуск, правото на който не е погасено по давност, плюс полагащите се дни, определени пропорционално за времето от 01.01.2020 г. до датата на прекратяването на трудовото правоотношение. Обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 от КТ на база среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния предхождащ уволнението месец, през който са отработени не по-малко от десет дни.Статия със свободен достъп