начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 11, Ноември 2020 г. > Приложението на намалената данъчна ...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2020 г.

Приложението на намалената данъчна ставка за ДДС при доставките на заведенията за хранене

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Видът на доставките, за които се прилага временно намалената 9%-на данъчна ставка, бе определен с промените в ЗДДС, обн. в бр. 55 на ДВ от 19.06.2020 г.и с § 6, 10 и 11 на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (ЗИДЗМДТ), обн. в ДВ, бр. 71 от 11.08...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Специализирани
семинари

2020 / 2021