начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 45, 7 - 13 декември 2020 г. > Майка в отпуск по бременност и ражд...
в. Седмичен законник
бр. 45, 7 - 13 декември 2020 г.

Майка в отпуск по бременност и раждане не може да бъде съкратена

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

   Работничка съм в едно предприятие. До края на тази година се очакват съкращения както на служители от администрацията, така и на работници от производството. В момента ползвам отпуск по бременност. Може ли да бъда уволнена при предстоящите съкращения?

   Закрилната норма на чл. 330, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) изрично установява, че работничка или служителка, която е в отпуск поради бременност, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 (закриване на предприятието), т. 7 (при отказ да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност), т. 8 (когато заеманата длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност) и т. 12 (при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор). Съкращаването на щата не е сред изчерпателно изброените в алинея 5 основания за уволнение на бременни работнички или служителки. Поради това работничката, която ползва отпуск поради бременност, не може да бъде съкратена.
Важно е да се знае и да се има предвид, че закрилата по чл. 333 КТ се отнася към момента на връчване на заповедта за уволнение.Статия със свободен достъп