начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 6, 15 - 21 февруари 2021 г. > Предизвестие при уволнение поради п...
в. Седмичен законник
бр. 6, 15 - 21 февруари 2021 г.

Предизвестие при уволнение поради предстоящо пенсиониране

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Работник предстои да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст и искаме да прекратим трудовия договор на това основание. Може ли предизвестието да му бъде отправено един месец предварително и да изтече към датата на придобиване правото на пенсия?

   Когато работникът или служителят придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 от КТ (чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ).
От разпоредбата се вижда, че предизвестието за уволнение на това основание може да се отправи едва след като е налице фактическото основание за прилагането му - тоест едва след като лицето придобие правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Следователно, ако работникът предстои да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, предизвестието за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ (поради придобито право на пенсия) може да бъде отправено едва след тази дата.

   Ако лицето не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, трудовият му договор следва да бъде прекратен на друго правно основание, за което са налице изискващите се по закона фактически обстоятелства. Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ възниква само ако прекратяването на трудовия договор е извършено след придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване.Статия със свободен достъп