начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 14, 12 - 18 април 2021 г. > Прекратяване на срочен трудов догов...
в. Седмичен законник
бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Прекратяване на срочен трудов договор по време на бременност

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Работничка е сключила трудов договор за определен срок. Преди изтичането на срока представя на работодателя си документ от здравните органи, че е бременна. Може ли работодателят да прекрати трудовия й договор? Прилага ли се закрилата при уволнение и длъжен ли е работодателят да иска разрешение от инспекцията по труда?

   В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ е предвидено, че с изтичането на уговорения срок трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие.
При прекратяване на трудовия договор на това основание закрилата по чл. 333, ал. 5 от КТ при уволнение не се прилага и работодателят няма задължение да иска разрешение от инспекцията по труда или от друг, предвиден в разпоредбата орган.Статия със свободен достъп