начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 7 от 2021 г. > Осигуряване на български гражданин,...
сп. Български законник
бр. 7 от 2021 г.

Осигуряване на български гражданин, живеещ в Англия

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

   Въпрос: Собственик на ЕООД (български гражданин) работи и живее в Англия и се осигурява там. Трябва ли да се осигурява и като самоосигуряващо се лице в България през ЕООД-то?

   Отговор: Договореният преходен период от 01.02.2020 г. до 31.12.2020 г. във връзка с напускането на Обединеното кралство (ОК) от Европейския съюз (ЕС) към момента не е продължен и считано от 01.01.2021 г. се прилага Споразумение за оттеглянето.
В дял трети от споразумението се съдържат разпоредбите, регулиращи координацията на системите за социална сигурност.
Следва да се има предвид и Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за определяне на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

   Лицата, спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност, са граждани на ЕС, които в края на преходния период упражняват доходоносна дейност в Обединеното кралство, но спрямо които на основание дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 се прилага законодателството на държава – членка на ЕС, и обратно. Това правило важи независимо от мястото на обичайно пребиваване.
Предвидено е, че лицата, спрямо които в края на преходния период се прилага законодателството на ОК или на държава членка, продължават да се ползват от правилата за координация на системите за социално сигурност в пълен обем и след 31.12.2020 г. до края на съответната ситуация.
С оглед на описаните общи правила всеки конкретен случай следва да се разглежда индивидуално съгласно разпоредбата на чл. 30 от Споразумението за оттеглянето.
Аз считам, че засега, докато Националната агенция за приходите не е дала и публикувала указания по този въпрос, следва да се прилага “старият режим“, действал до края на 2020 година.
Компетентната институция, която дава становища по определяне на приложимото законодателство е Националната агенция за приходите, към която трябва да се обърнете за мнение и указания.Статия със свободен достъп