начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 18, 17 - 23 май 2021 г. > Размер на платения годишен отпуск п...
в. Седмичен законник
бр. 18, 17 - 23 май 2021 г.

Размер на платения годишен отпуск при сумирано работно време

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Има ли право на увеличен размер на платения годишен отпуск служител, който работи на сумирано изчисляване на работното време. Същият работи в събота и неделя, но му се осигурява междуседмична почивка в размер минимум 36 часа?

   Обстоятелството, че служителят работи на сумирано изчисляване на работното време, само по себе си не му дава право на по-голям размер платен годишен отпуск. Но ако страните преценят за необходимо, могат по реда на чл. 156а от Кодекса на труда да уговорят по-големи размери на основния и допълнителния платен годишен отпуск. Ако това не е уговорено при сключването на трудовия договор, страните могат да го уредят с допълнително споразумение по чл. 119 от Кодекса на труда.Статия със свободен достъп