начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 27, 19 - 25 юли 2021 г. > Договори, сключени с корабни агенти...
в. Седмичен законник
бр. 27, 19 - 25 юли 2021 г.

Договори, сключени с корабни агенти, действащи от името и за сметка на корабособственици - юридически лица, регистрирани в България

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Дружеството притежава кораб влекач, с който извършва услуги по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) - влачене, тласкане, буксирни услуги, маневри и др. Услугите се извършват на база сключени договори с корабни агенти, които дейс...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 27, 19 - 25 юли 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис