начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 10 от 2021 г. > Правна уредба на функцията за норма...
сп. Български законник
бр. 10 от 2021 г.

Правна уредба на функцията за нормативно съответствие след последните промени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   Последните промени на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приети с Решение № 228-Н от 5.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.), имат за основна цел да допъ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 10 от 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис