начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 10 от 2021 г. > Годишен отчет за дейността на друже...
сп. Български законник
бр. 10 от 2021 г.

Годишен отчет за дейността на дружества, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

   Въпрос: Дружество по ЗЗД е регистрирано в Регистър БУЛСТАТ и не е регистрирано по ДДС, също така няма приходи до момента. За 2020 година е подаден ГФО в НСИ и ГД в НАП, в Търговския регистър не открива неговия БУЛСТАТ за обявяване на ГФО. Грешка ли е...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 10 от 2021 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис