начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 43, 29 ноември - 5 декември 2021 г. > Втори трудов договор през време на ...
в. Седмичен законник
бр. 43, 29 ноември - 5 декември 2021 г.

Втори трудов договор през време на отпуск за обучение

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Има ли право да работи по срочен трудов договор при друг работодател служител през времето, в което ползва ученически отпуск при основния си работодател?

   В разпоредбата на чл. 111 от КТ не е предвидено ограничение или забрана за сключване и работа по трудов договор за допълнителен труд през време на отпуск при основния работодател. Това се отнася и за отпуските за обучение (ученическите отпуски).
Ще напомним, че ограничение или забрана за работа по втори трудов договор с друг работодател може да бъде предвидено в самия основен договор.
В конкретния случай възможността на лицето да работи през време на ученическия отпуск се определя от заетостта му във връзка с изпълнението на учебната програма, за която ползва отпуска.Статия със свободен достъп