Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 12, 21 - 27 март 2022 г. > Прекратяване на трудовия договор по...
в. Седмичен законник
бр. 12, 21 - 27 март 2022 г.

Прекратяване на трудовия договор поради невъзможност лицето да бъде трудоустроено

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Как се прилага разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ за прекратяване на трудовия договор при явяване на трудоустроено лице?

   В съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояването комисията по трудоустрояването определя ежегодно до края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от КТ за съответния отрасъл. Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ, на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който е издал предписанието.
Включените в този списък длъжности не стоят свободни. При липса на кандидати - трудоустроени лица, всяко от тях може да се заеме от работоспособен работник или служител, който се предупреждава писмено, че длъжността е определена за трудоустрояване. Предупреждават се и работниците и служителите, които заемат работни места или длъжности, впоследствие определени за трудоустрояване.
Разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ гласи, че трудовият договор се прекратява, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроено лице и се яви кандидат, който има право да я заеме и има изискващите се за нейното изпълнение образование, квалификация и правоспособност.
При прекратяване на трудовия договор на това основание следва да се има предвид и разпоредбата на § 1 от допълнителната разпоредба на Наредбата за трудоустрояването. За работник или служител, заемащ длъжност, която впоследствие е била определена за трудоустрояване трудовият договор се прекратява само когато не е възможно с негово съгласие той да бъде преместен на друга подходяща работа. В случая за подходяща се смята работа, която съответства на здравния статус на лицето, и то има изискващите се за нейното изпълнение качества. Ако работодателят предложи подходяща работа, но лицето откаже да я заеме, или ако няма подходяща работа, трудовото правоотношение се прекратява на посоченото основание.Статия със свободен достъп