Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 4 от 2022 г. > Промени в ЗКПО, в сила за 2022 г.
сп. Български законник
бр. 4 от 2022 г.

Промени в ЗКПО, в сила за 2022 г.

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

   Поредната актуализация на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за финансовата 2022 г. вече е налице, като същата стана достояние на професионалната общност посредством обнародваните в ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2022 г. Закон за изменение...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 4 от 2022 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис