Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 37, 10 - 16 октомври 2022 г. > Осигуряване на съдружник
в. Седмичен законник
бр. 37, 10 - 16 октомври 2022 г.

Осигуряване на съдружник

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване

   ООД има двама собственици, които работят в ООД-то на трудови договори. Единият от собствениците е пенсионер. Може ли да се прекрати трудовият му договор и впоследствие да се сключи с пенсионера/собственик граждански договор? В такъв случай лицето по свое желание ще се осигурява за ДОО. Сумата, която ще получава, ще е в размер над МРЗ след приспадане на 25% НПР и ЗО ще са дължими. Как ще се изчисли размерът на здравните осигуровки - лицето получава пенсия в размер на 1650 лв.? Ако е възможно сключването на граждански договор с лицето пенсионер - собственик на ООД-то, същото ще има ли право да управлява автомобили, собственост на ООД-то?

   Единият от съдружниците, след като не желае да работи по трудов договор, а упражнява дейност в дружеството, може да се осигурява като самоосигуряващо се лице. За целта самоосигуряващо се лице трябва да подаде декларация Окд 5 в НАП в 7-дневен срок от започването на дейността си като самоосигуряващо се лице. В качеството си на самоосигуряващо се лице съдружникът може да избере един от следните два варианта за осигуряване:
- осигуряване за всички осигурителни социални рискове и за здравно осигуряване, което му дава право да ползва обезщетение за временна неработоспособност;
- осигуряване за фондовете на ДОО, без “ОЗМ” и за здравно осигуряване, което обаче не му дава право да ползва обезщетение за временна неработоспособност.
Като самоосигуряващо се лице съдружникът може да получава възнаграждение за полагане на личен труд в дружеството.
Считаме, че няма да има проблем съдружникът да управлява автомобили в дружеството, в което и той е съдружник.
След като лицето е пенсионер с размер на пенсията 1650 лв., върху този осигурителен доход държавата внася осигурителна вноска за здравно осигуряване. В поредността при внасяне на здравноосигурителни вноски размерът на пенсията, върху който се внасят здравноосигурителните вноски, е на първо място. След това в зависимост от дейността, която упражнява лицето, ще подлежи на здравно осигуряване, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход за страната в месеца, за който се отнася здравното осигуряване.Статия със свободен достъп