Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 42, 14 - 20 ноември 2022 г. > Задължително установяване на сумира...
в. Седмичен законник
бр. 42, 14 - 20 ноември 2022 г.

Задължително установяване на сумирано работно време

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Длъжен ли е работодателят да установи сумирано работно време, ако се налага да използва две смени по 12 часа?

   При приетата петдневна работна седмица нормалното работно време през деня е до 8 часа (до 40 часа седмично) и до 7 часа през нощта (до 35 часа седмично). Отработеното в повече време представлява извънреден труд и се заплаща като такъв.
В конкретния случай работодателят трябва добре да прецени дали да установи работно време в три смени по 8 часа или в две смени по 12 часа.
Когато в предприятието се налага да се работи на две смени по 12 часа, това може да стане и без да се установява сумирано отчитане. Но в такъв случай всеки ден трябва да се полагат по 4 часа извънреден труд, който, освен че изисква повече средства за заплащане на труда, е и ограничен до размерите по чл. 146 от КТ.
Работата на две смени по 12 часа не противоречи на ограничението по чл. 152 от КТ за задължителна минимална 12-часова междудневна почивка. При нормална продължителност на работното време по чл. 136 от КТ до 8 часа, смените не могат да надвишават 12 часа. Затова, ако по този режим трябва да се работи по-продължително време, това е невъзможно, без да се премине към сумирано отчитане на работното време по реда на чл. 142 от КТ.
При сумирано изчисляване на работното време установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определения период от време. Продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава нормалната. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа (чл. 142 от КТ), но работата в повече се компенсира с почивка в границите на отчетния период, като балансът на работното време и свободното време се спазва средно за периода, през който се отчита (сумира) работното време. Нормата на продължителност на работното време за съответния месец се получава, като се умножат броят на работните дни за месеца по 8 часа. Например, ако месецът има 22 работни дни по 8 часа, календарният фонд работно време е 176 часа. Ако той бъде отработен за 15 работни дни, за останалите дни от месеца работодателят трябва да използва други работници или служители.
В случай че работникът или служителят отработи повече от календарното работно време, превишението се отчита и заплаща като извънреден труд.Статия със свободен достъп