Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 9, 6 - 12 март 2023 г. > Право на отпуск за трудовия стаж от...
в. Седмичен законник
бр. 9, 6 - 12 март 2023 г.

Право на отпуск за трудовия стаж от бюрото по труда

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Имам ли право на платен годишен отпуск за трудовия стаж, зачетен при получаване на обезщетение за безработица от бюрото по труда?

   Трудовият стаж за периода на обезщетение от бюрото по труда се зачита въз основа на чл. 354, ал. 1, т. 7 от КТ, без през това време да е съществувало трудово отношение, без трудов договор и без работодател. Поради това за периода на обезщетението от бюрото по труда не се полага право на платен годишен отпуск по Кодекса на труда.Статия със свободен достъп