Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 6 от 2023 г. > Изменение на МСС 12 Данъци върху до...
сп. Български законник
бр. 6 от 2023 г.

Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА - д.е.с., регистриран одитор

   От 01.01.2023 г. влезе в сила важно изменение на МСС 12 Данъци върху дохода, свързано с признаването на отсрочени данъчни активи и пасиви. Названието на изменението на МСС 12 е „Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична оп...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 6 от 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис