Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г. > Едностранно изменение на трудовото ...
в. Седмичен законник
бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

Едностранно изменение на трудовото възнаграждение от работодателя

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Има ли работодателят право едностранно да намали процента на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, ако установи, че същият е бил изчислен погрешно?

   Редът за изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от работодателя във вътрешните правила за работната заплата в съответствие с чл. 22, ал. 3, т. 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и специфичните условия на предприятието. Това възнаграждение е един от елементите на трудовия договор и всяка негова промяна подлежи на договаряне между страните. Едностранно намаляване на допълнителното възнаграждение се допуска само ако при изчисляването му е допусната техническа грешка. За целта работодателят издава мотивирана заповед, с която задължително уведомява работника или служителя.Статия със свободен достъп