Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г. > Третиране по ЗДДФЛ на продажба/замя...
в. Седмичен законник
бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г.

Третиране по ЗДДФЛ на продажба/замяна на дялове/акции, придобити чрез направена непарична вноска - недвижимо имущество в търговско дружество

Иван МИНЧЕВ - данъчен експерт

   Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ (Изм., ДВ, бр. 106 от 2023 г. , в сила от 01.01.2024 г.), облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, ин...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис