начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 4, Април 2010 г. > РЕШЕНИЕ № 10403 от 14.08.2009 г. по...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2010 г.

РЕШЕНИЕ № 10403 от 14.08.2009 г. по адм. дело № 4274/2009, ВАС, първо отделение.

   чл.81 от ЗДДС
чл.134, ал.3 от ДОПК
ал.1 на чл.109, чл.115 ДПК
чл.208 и сл. от АПК

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от ЕТ"Е", гр.София...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.