начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 8, Август 2011 г. > Решение № 3137 от 10.03.2010 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2011 г.

Решение № 3137 от 10.03.2010 г. по адм. дело № 11817 от 2009 г. на ВАС, І о.

       Общината е предприятие на бюджетна издръжка, чиито приходи от стопанска дейност са облагаеми по силата на чл. 4, ал. 1 ЗКПО (отм.). Не би могло да се въприеме становището на първоинстанционния съд, че продажбата на земя, дъготрайни материални акт...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 8, Август 2011 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис