начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 7, Юли 2011 г. > Решение № 3248 от 11.03.2010 г. по ...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2011 г.

Решение № 3248 от 11.03.2010 г. по адм. дело № 13162 от 2009 г. на ВАС, І о.

       Според последната практика на ВАС АПВ подлежат на изменение по специалния ред на чл. 133 и сл. от ДОПК единствено ако са влезли в сила до изменението на нормата на чл. 129, ал. 3 от ДОПК (ДВ, бр. 108 от 2007 г.). Неоснователни са оплакванията на ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.