начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г. > Решение № 1139 от 24.01.2013 г. по ...
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Решение № 1139 от 24.01.2013 г. по адм. дело № 7634/2012 г.

   Предмет на спора е коригиран размер на данъчна загуба за 2007 г. и 2009 г., както и допълнително установени задължения за корпоративен данък за 2006 г. и 2008 г. ведно с лихви за забава.

   Съгласно чл. 160, ал. 2 от ДОПК съдът с...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.