начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г. > Решение № 1246 от от 25.01.2013 г. ...
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Решение № 1246 от от 25.01.2013 г. по адм. дело № 2087/2012 г.

   Предмет на спора е отказано възстановяване на недължимо внесен данък върху добавената стойност и начислена лихва за забава.

   Съгласно чл. 133, ал. 1 от ДОПК задължение за данъци, определено с влязъл в сила ревизионен акт, който...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис