начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г. > Решение № 1280 от 28.01.2013 г. по ...
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Решение № 1280 от 28.01.2013 г. по адм. дело № 7505/2012 г.

   Предмет на спора са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г. ведно с прилежащите лихви.

   Съгласно чл. 3 от ЗОДФЛ (отм.) облагаем е общият годишен доход, а съгласно чл. 35 от същия закон сумата на данък...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.