начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г. > Решение № 1280 от 28.01.2013 г. по ...
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Решение № 1280 от 28.01.2013 г. по адм. дело № 7505/2012 г.

   Предмет на спора са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г. ведно с прилежащите лихви.

   Съгласно чл. 3 от ЗОДФЛ (отм.) облагаем е общият годишен доход, а съгласно чл. 35 от същия закон сумата на данък...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис