начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г. > Решение № 1402 от 30.01.2013 г. по ...
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Решение № 1402 от 30.01.2013 г. по адм. дело № 5435/2012 г.

   Предмет на спора е отказан данъчен кредит. Неприложима е разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, третираща данъчната основа на облагаемите доставки в случаите, когато се заплащат лихви и неустойки с обезщетителен характер.

   По с...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.