начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г. > Решение № 1625 от 04.02.2013 г. по ...
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Решение № 1625 от 04.02.2013 г. по адм. дело № 5488/2012 г.

   Предмет на спора е установен ДДС за внасяне вместо декларирания ДДС за този период за възстановяване.

   За да се изменят задълженията, респ. правата, признати с процесния ДАПВ, е било необходимо да се спази процедурата по чл. 13...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.