НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН
бр. 73
Юни 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 

 


МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (МСФО), МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (МСС), КРМСФО и ПКР,
актуални към 31.05.2013 г.

Вижте повече тук


 

 
   
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Право на приспадане на данъчен кредит за неизползван актив по дело C 153/11 на Съда на Европейския съюз

 
  Милена КИРИЛОВАюрист

 
  Правото на данъчен кредит е фундаментално право на Общността, залегнало в разпоредбите на чл. 17(2)(а) на Шеста директива (аналогична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО)...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  Отпуск поради бременност и раждане през време на същия отпуск за друго дете

 
  Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Въпрос: През време на отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ за бременност и раждане служителка трябва да излезе в същия вид отпуск за следващо дете. Прекъсва ли се с това ползването на отпуска за първото дете?

 
  към пълния текст...  
     
  Последващо оценяване на ДМА и промяна в прага на същественост

 
  Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

 
  Въпрос: По с/ка 204 Машини и съоръжения и с/ка 206 Стопански инвентар имаме ДМА със стойност под 1000 лв. Стойностният праг на сьщественост за признаване на ДМА сме приели 1000 лв. Някои от ДМА прехвьрляме по задбалансови сметки...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 20-19-27 от 22.04.2013 г.


 
 
 
  Относно: Подаване на данни по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-1245 от 29.04.2013 г.


 
 
 
  Относно: Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя 2013
 
     
 

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Настолник на счетоводителя 2013
 
     
 

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Годишни финансови отчети 2012 г.
 
 

Публикувайте при нас

Вижте условията

 
     
 
Издания за данъчна, счетоводна и осигурителна практика
 
     
  сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Всеки месец върху 128 страници, вече 20 години доверен партньор на счетоводители, финансисти и мениджъри.

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Единствения седмичен вестник със специлизирана информация директно на вашето бюрo. Изключително синтезиран и професионално списван, вестникът е незаменим помощник в професионалната работа на счетоводителя.

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Два пъти месечно върху 32 страници професионално подбрана и структурирана справочна информация за счетоводителя. Препечатки от цялата специализирана преса.

Вижте подробности за абонамента...