НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 78
Декември 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 

Семинара вече и на диск – проведен на 21.11.2013 г.        виж още

     Осигуряване с Аспасия Петкова и ДДС с Мина Янкова

     5 часа запис. За абонати - БЕЗПЛАТНО!

 
 

Нов регламент за МСФО и МСС        виж още

 
 

Нов раздел в Експертис - Нормативни актове на ЕС      виж още

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник"
 
     
  Вписване на промяна в капитала на търговско дружество в Търговския регистър

 
  Христо Досев регистриран одитор

 
  Въпрос: Акционерно дружество взема решение на общото събрание за увеличение на капитала от разпределяне на реализирана печалба за 2012 г. ...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник
 
     
  Съдружник и управител в ООД и трудов договор в същото дружество

 
  Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Съдружник в ООД е управител по търговския регистър. Може ли да бъде назначен за счетоводител по трудов договор...

 
  към пълния текст...  
     
  Данъчно третиране на доставка на услуга “кредитно посредничество”

 
  Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

 
  Българско ЕООД извършва по занятие кредитно посредничество, изразяващо се в създаване на контакти и участие в преговорите между търговски банки и крайни клиенти с оглед отпускането на кредити...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 17-00-155 от 04.07.2013


 
 
 
  Относно: Данъчно третиране на извършването на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Министрество на труда и социалната политика
№ 17-1317 от 17.04.2013 г.


 
 
 
  Относно: Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика да се включи платеният годишен отпуск...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
 
1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя 2013
 
     
 

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Настолник на счетоводителя 2013
 
     
 

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Издания за данъчна, счетоводна и осигурителна практика
 
     
  сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Всеки месец върху 128 страници, вече 20 години доверен партньор на счетоводители, финансисти и мениджъри.

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Единствения седмичен вестник със специлизирана информация директно на вашето бюрo. Изключително синтезиран и професионално списван, вестникът е незаменим помощник в професионалната работа на счетоводителя.

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Два пъти месечно върху 32 страници професионално подбрана и структурирана справочна информация за счетоводителя. Препечатки от цялата специализирана преса.

Вижте подробности за абонамента...