Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 31, 29 август - 4 септ. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 29 август - 4 септ. 2011 г.
Законодателство

Счетоводно отчитане придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия чрез покупка

I. Характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия като обект на счетоводно отчитане Дълготрайните материални активи се дефинират като установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които са със с...

Въпроси и отговори

Внос на необщностни стоки на територията на друга държава членка и последващ превоз до територията на страната

Получаваме стока от доставчик, регистриран в САЩ и с регистрация по ДДС във Франция. Стоката се обмитява (освобождава и заплаща мита от наше име) от превозвача (българска фирма) в Австрия. Митническата декларация е на наше име (получател е нашата фир...

Отчитане на построени имоти

Дружество е регистрирано по ЗДДС. Основната дейност е производство (не е строителство). Дружеството е построило жилищна сграда с цел продажба на жилищни и нежилищни имоти. При издаването на разрешително за ползване на строеж (т.нар. Акт 16) имотите с...

Преминаване на друга работа при същия работодател

Имаме временно свободно място в предприятието ни поради ползване на продължителен отпуск от служителя, който е назначен на тази длъжност. Може ли друг наш служител да ползва неплатен отпуск, за да бъде назначен временно на свободната, по-високостояща...

Раздел осми - приложения (бележки) към финансовите отчети

Този раздел няма аналог в пълните международни счетоводни стандарти. В него са включени принципите, които следва да са в основата на информацията, представяна в приложенията към финансовите отчети, и начинът на представяне на тази информация. Определ...

Трудов договор със срок на изпитване.

Във фирмата ни се сключват трудови договори с новопостъпили работници и служители със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя. 1. Можем ли след изтичане на изпитателния срок да преназначим отново работника или служителя на срочен трудов до...

В пресата за вас

Взаимоотношения между свързани лица при инвестиции на близки членове на семейството на дадено лице

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, илюстрира чрез пример взаимоотношенията между свързани лица при дъщерни и асоциирани предприятия при инвестиции на близки членове на семейството на дадено ли...

Определяне на датата, на която данъкът става изискуем за ВОП

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Получена е фактура за доставка на стоки от доставчик от Германия с дата 27.05.2011 г. Фактическото пристигане на стоките на територията на България обаче е на 01.06.2011 г. При тези обст...

Отчитане на изплащането на ликвидационен дял

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на изплащане на ликвидационен дял. След приключване на ликвидационните продажби и удовлетворяване на кредиторите ликвидаторът, респ. ликвидаторите пристъпват към разпределен...

Ползване на здравни услуги при пребиваване или престой в държавите от ЕС и други държави

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова и Страшимир Генев, началници на отдели в ЦУ на НЗОК, разглеждат ползването на здравни услуги при пребиваване или престой в държавите от ЕС и други държави. Българските граждани, които са с непр...

Примери за третиране на две доставки на стоки с един вътреобщностен превоз

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда примери за третиране по ЗДДС на случаите, при които се извършват две доставки на стоки с един вътреобщностен превоз, без да е налице тристранна операция по чл....

Продажба на отпадъци

В бр. 4-5 от 2011 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Продаваме отпадъчно желязо (профили) от производствена дейност. Регистрирани сме по ЗДДС. Ще облагаме ли сделката с ДДС, или е задължително да прилагаме за продажбите ...

Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бистра Николова, съдия, коментира някои принципи при разпределението на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. Законодателната уредба на разпределението на паричните суми, получени от пр...

Счетоводно третиране на обратен експлоатационен лизинг

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Иван Златков, д.е.с., коментира чрез пример отчитането на обратен експлоатационен лизинг. Пример: Търговско дружество “Иглика” АД притежава към 01.01.2011 г. автобус с първоначална стойност 150 000 лева и н...