Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-21 от 06.10.2011 г. - ОТНОСНО: Деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ на жилищни по предназначението си имоти, използвани като офиси - чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, чл. 40 ЗУТ

ОТНОСНО: Деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ на жилищни по предназначението си имоти, използвани като офиси - чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, чл. 40 ЗУТ В отговор на поставения въпрос относно деклариране и облагане с данък върху недв...

№ 08-00-4 от 10.05.2011 г. - ОТНОСНО: Закриване на партида за нежилищен имот на основание подадена декларация по чл. 17 от ЗМДТ

ОТНОСНО: Закриване на партида за нежилищен имот на основание подадена декларация по чл. 17 от ЗМДТ В Дирекция „ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-4/10.05.2011 г. относно закриване на партида за нежилищен имот на основание подаден...

№ 20-00-16 от 21.01.2012 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г.

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Във връзка с...

№ 20-21-222 от 20.10.2011 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица По повод ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – 20-21-2...

№ 20-28-6 от 25.11.2011 г. - ОТНОСНО: Отразяване на фактура за закупуване на стоки

ОТНОСНО: Отразяване на фактура за закупуване на стоки Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-28-6/25.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, предвид действащата през 2011 г. нормативна уредба ви уведомяваме сл...

№ 24-34-169 от 06.10.2011 г. - ОТНОСНО: Подаване на Декларация обр. 1 „Данни за осигуреното лице”, приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Подаване на Декларация обр. 1 „Данни за осигуреното лице”, приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените пр...

№ 3-1875 от 23.06.2011 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС

ОТНОСНО: Приложение на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС Според изложеното в запитването „Е” ООД притежава недвижим имот - земя и сгради, находящ се в землището на с. П. (приложено е копие на нотариален акт за придобиване на имота). Поставя се въпросът при евент...

№ 91-01-27 от 19.01.2012 г. - ОТНОСНО: Преизчисляване на добавката по чл. 9 ЗПГРРЛ, считано от 1 януари 2012 г.

ОТНОСНО: Преизчисляване на добавката по чл. 9 ЗПГРРЛ, считано от 1 януари 2012 г. Уведомяваме ви, че със заповед № 48 от 19.01.2012 г. управителят на Националния осигурителен институт на основание чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално осигуряван...

№ 94ПП-241 от 27.04.2011 г. - ОТНОСНО: Неплатеният отпуск дo 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж

ОТНОСНО: Неплатеният отпуск дo 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск. Неплатеният отпу...

№ 96-00-520 от 15.11.2011 г. - ОТНОСНО: Отказ от издаване на фактура

ОТНОСНО: Отказ от издаване на фактура Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-520/15.11.2011 г. в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с оглед приложимата нормативна база за 2011 година изразяваме следното становище: В запитването е изложена след...

№ 96-00-545 от 24.11.2011 г. - ОТНОСНО: Прекратяване на консорциум

ОТНОСНО: Прекратяване на консорциум В Дирекция „ОУИ” - Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-545/24.11.2011 г. относно прекратяване на консорциум. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През 2008 г. е учреден консорциум м...

№ 96-00-555 от 28.11.2011 г. - ОТНОСНО: Предоставяне на товарен автомобил с договор за заем

ОТНОСНО: Предоставяне на товарен автомобил с договор за заем Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-555/28.11.2011 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, предвид действащата през 2011 г. нормативна уредба, ви уведомяваме сл...

Анотации

Болнични по време на бременност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 12/2011 г. Ирена Ангелова – юрист, отговаря на въпроса: Лице работи на трудов договор и му предстои раждане на дете. Излизането в болнични през бременността ще повлияе ли на сумата, която ще получава след раждането на дете...

Изменения в реда за данъчно третиране на доставките, свързани с право на строеж

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са измененията в реда за данъчно третиране на доставките, свързани с право на строеж. В проекта за ЗИД на ЗДДС бе включено предложение за отп...

Нови стоки под режим на отложено плащане на акциз

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2012 г. Асен Асенов, Александър Раков отговарят на въпроса кои са новите стоки под режим на отложено плащане на акциз. От 01.07.2012 г. енергийните продукти с кодове по КН 3811 11,3811 19 00 и 3811 90 00 се...

Новости през 2012 г. във връзка с правото на пенсия

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2012 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са новостите през 2012 г. във връзка с правото на пенсия. Съгласно новата редакция на чл. 68 от КСО право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се...

Обжалване по реда на чл. 145, ал. 2, т. 1 АПК заповед на възложител

Подлежи ли на обжалване по реда на чл. 145, ал. 2, т. 1 АПК заповед на възложител, издадена по повод констатирани на­рушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с която се възобновява работата на комисия за разглеждане, оц...

Основание за неначисляване на ДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС транспортна фирма извършва превоз на стоки за фирма, установена в Скопие, но превозът се осъществява от България до Унгария. Кой...

Особености на договора за работа от разстояние

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2011 г. Красимира Атанасова – юрист, отговаря на въпроса какви са особеностите на договора за работа от разстояние. Особеностите на договора за дистанционна работа са свързани с многото възможности, които страни...

Особености на застраховката „Отговорност на работодателя”

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2011 г. Невена Радлова – адвокат, отговаря на въпроса какви са особеностите на застраховката „Отговорност на работодателя”. Застраховката „Отговорност на работодателя” е ориентирана по-скоро към финансови...

Право на неплатен отпуск за майка на дете над две години

В сп. „Експерт”, бр. 8 - 9/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса на какъв неплатен отпуск има право майка на дете над две години. Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда след използването на отпуските по чл. 164, ал...

Специфики при изготвяне графика за отпуските за 2012 г. и поредността на ползването им

В сп. „Труд и право”, бр. 1/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Съществуват ли специфики при изготвянето на графика за отпуските за 2012 г. и поредността на ползването им, ако работникът или служителят е заявил...

Стъпки при изготвяне на отчета за паричния поток по прекия метод

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2012 г. Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са последователните стъпки при изготвянето на отчета за паричния поток по прекия метод. По кои сметки влизат оборотите по отделните поз...