Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 37, 20 - 26 октомври 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 20 - 26 октомври 2014 г.
Законодателство

Значими промени в корпоративното облагане за 2014 година

Измененията и допълненията в Закона за корпоративното и подоходното облагане, в сила от 01.01.2014 г., са в следните направления и данъчни норми: I. Промени, свързани с преобразуването на данъчния финансов резултат 1. Признаване на приходи и разходи...

Въпроси и отговори

ДДС за износ от територията на друга държава членка след обработка на изнасяната стока

Регистрирана по ЗДДС българско ЕООД има споразумение с фирма от Мароко за продажба на стока, която по нареждане на купувача ще се транспортира от България до Франция. Там стоката ще бъде преработена на ишлеме за сметка на мароканската фирма и получен...

Кредитното известие

Издадена ни е фактура от доставчик м. 01.2014 г и се оказва, че при тях са я сторнирали и не са си взели оригинала от нас. Ние сме го осчетоводили, разхода - признали, и данъчен кредит - ползвали. Какво следва да направя при нас? Необходимо е да изи...

Счетоводно отчитане и облагане с ДДС на безвъзмездно получени семена

Регистрирано на 04.09.2014 г. по ДДС юридическо лице - земеделски производител, получава със стокова разписка безвъзмездно семена от рапица с Комбинирана номенклатура 12051010. В стоковата разписка е записано, че същите са 3 бр. торби рапица и  на ед...

Трудови и осигурителни задължения в ЮЛНЦ

Договори и осигуряване на професионални спортисти и треньори в ЮЛНЦ - баскетболен клуб. Спортистите са български лица, лица от ЕС и лица от трети страни. Трудови договори или граждански договори да се сключат, като се има предвид, че сезонът е няколк...

В пресата за вас

Възможно ли е ЕТ с апортна вноска да е съдружник в ООД?

В бр. 10 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда следния казус: Фактическа обстановка: 1. ФЛ има качеството търговец, като упражнява дейността си като едноличен търговец (ЕТ). 2. Същото физическо лице е съдружник в ООД...

Данъчно третиране при продажба/замяна на вещ, извадена от имуществото на едноличния търговец

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за използване на личното имущество в предприятието на едноличния търговец. Отчитайки всички възможни хипотези, които биха могли да възникнат в прак...

Други случаи за форма за действителност на договорите

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, коментира формите за действителност на търговските договори. При застрахователните договори е установена с императивни норми писмена форма за действителност за сключв...

Дължи ли се лихва върху имуществената санкция

В бр. 9 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика”, Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Дължи ли се лихва върху имуществената санкция? Глобите и имуществените санкции са публич­ни вземания - чл. 162, ал. 2, т. 5 от ДОПК. В чл. 162,...

Право на данъчен кредит за леки автомобили и стоки и услуги, свързани с тяхната експлоатация и поддръжка

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, прави коментар на писмо № 20-00-158 от 28.07.2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на Върховния админи...

Първоначално признаване на нетни инвестиции в чуждестранна дейност

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира първоначално признаване на нетни инвестиции в чуждестранна дейсност. МСФО приема за сделка в чуждестранна валута всяка такава, осъществена от отчитащото се предприят...

Справочник

Адреси и телефони на областните дирекции и общинските служби “Земеделие”

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД [[table_1]] ОБЛАСТ БУРГАС [[table_2]] ОБЛАСТ ВАРНА [[table_3]] ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО [[table_4]] ОБЛАСТ ВИДИН [[table_5]] ОБЛАСТ ВРАЦА [[table_6]] ОБЛАСТ ГАБРОВО [[table_7]] ОБЛАСТ ДОБРИЧ [[table_8]] ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ [[table...

Справочна информация бр. 37/2014

Централни валутни курсове за периода 13.10.2014 г. - 17.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...