Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 8, 16 - 30 април 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2015 г.
Писма и указания

№ 24-33-66 от 16.12.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и на Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците, във връзка с ембаргото за внос на земеделска продукция в Русия от държави членки на ЕС

Във ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), е изложено следното: Във връзка с пазарната криза в резултат на ембаргото за Русия за внос на плодове и зеленчуци от държави – членки...

№ 62-47 от 29.08.2014 г. ОТНОСНО: Дисциплинарната отговорност при явяване на работа в нетрезво състояние

Работникът или служителят е длъжен да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените зада­чи. Това означава той да се явява на работа здрав, отпочинал, трезв, т.е. в добро физи­ческо и психическо състояние. Недоброто съст...

№ 66-325 от 25.08.2014 г. ОТНОСНО: Ползване от бащата на отпуск по чл. 163, ал. 8 КТ, ако майката не работи

Необходимо условие за да може бащата да ползва отпуск по чл. 163, ал. 8 КТ е майката да му даде съгласието си да ползва „вместо нея отпуск“. За да даде своето съгласие на бащата майката трябва да е титуляр на правото на отпуск поради бременност и раж...

№ 91-01-84 от 06.04.2015 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

С Постановление № 45 от 05.03.2015 г. е изменена и допълнена Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, а с Постановление № 44 от същата дата е изменена и допълнена Наре...

Анотации

ДДС за стоки, който се транспортират от Китай през Словения до България

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство+”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: ООД, регистрирано по ЗДДС, внася стока от Китай, която е освободена от митница в Словения. Дружеството няма регистрация по ДДС в Словения. Стоката м...

Документи за осигурителен стаж при ДУК

В бр. 12/2014 г на сп. ”Счетоводна и данъчна практика”,Гюргя Желязкова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: Какъв документ за осигурителен стаж да издадем на собственика на ЕООД, който се осигурява по договор за управ...

Документиране и отчитане на ДДС по проекти на оперативни програми

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Евгени Рангелов, магистър по финанси отговаря на следния въпрос: Как се документира и отчита ДДС по проекти на оперативни програми, които са финансирани от ЕС? Когато бенефициент, който изпълняв...

Издаване на УП-3 при изгубена трудова книжка

В бр. 12/2014 г.на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Гюргя Желязкова, гл. експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: Имаме работник, който си е загубил трудовата книжка, но има УП-3 за годините преди да започне работа в нашата фи...

Надвишен лимит на разходи за служебни разговори

В бр. 7/2015 г.на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Съгласно заповед на ръководството на предприятието на някои служители, наети на трудов договор, са раздадени служебни мобилни телефони с определен лимит за р...

Назначаване на учащи студенти на работа

В бр. 2/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”,Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“в МТСП, отговаря на следния въпрос: В предприятието ни се обмисля въвеждането на едногодишна стажантска програма, по която търсим студенти,...

Нови регистрации по ЗДДС в сила от 1 януари 2015 г.

В бр. 1/2015 г.на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са видове регистрации за доставките на услуги по ЗДДС в сила от 1 януари 2015 г.? От 1 януари 2015 г. за регистрираните по ЗДДС лица законъ...

Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство+”,Мариана Василева, експерт в Министерски съвет, отговаря на следния въпрос: Какви обезщетения се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата? Съкращаване на щата е основание ...

Облагането на недвижимите имоти и превозните средства

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”,Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: Какви промени са направени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в сила от 1 януари 2015 г. при облагането на недвиж...

Попълване на декларация образец № 1 при сумирано изчисляване на работното време

В бр.2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”,Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Имаме работник, назначен по трудов договор на 8-часов работен ден, като работи при сумирано изчисляване на работното време в рамките н...

Прекратяване на трудов договор, когато работодателят не е открит на адреса му

В бр. 3/2015 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Какво трябва да направя, тъй като не мога да открия последния си работодател, за да ми прекрати трудовия договор и да получа документи за трудовия и осигурител...

Признаване на приходите според МСС 18 и МСФО 15

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Кирил Башикаров, магистър по финансов мениджмънт, УНСС отговаря на следния въпрос: Ние сме мобилен оператор и ще сключваме 12-месечен абонаментен договор с физическо лице (ФЛ), на който месечната такса е фиксир...

Промени в ЗДДФЛ за 2015 г. при облагане с окончателен данък и при облагане на доходите на регистрирани земеделски производители

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”,Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на следния въпрос: Какви са промените при облагане с окончателен данък и при облагане на доходите на регистрирани земеделски производители, във връзка с п...

Счетоводни записвания при откритата грешка от минала година

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство+”, Доц. д-р Теодора Рупска, УНСС, отговаря на следния въпрос: В селскостопанско предприятие във връзка с годишното счетоводно приключване за 2014 г. е установено, че разходи за 5000 лв. през 2013 г. не са осчетовод...

Третиране на върнати суми от застраховка „Живот“ според ЗКПО

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Георги Милушев, адвокат и Валентина Гекова, данъчен експерт, отговарят на следния въпрос: Имаме възможност да направим групова застраховка „Живот“ на всички работници и служители. Застрахователната компания ни ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2015 г.

До 10-и май ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цен...

Държавен вестник в бр. 8 от 2015 г.

ДВ, бр. 24 от 31.3.2015 г. Народно събрание Закон изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения Решение за избиране на председател на Сметнат...

ЗАПОВЕД № ЗМФ-126 от 13.02.2015 г.

На основание чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс НАРЕЖДАМ: 1. Внасянето на всеки вид от публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране се осъществява по чети...

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 3 април 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази инструкция се уреждат редът и начинът за извършване на дейностите по осъществяване на контрол (контролно-ревизионна дейност) по спазване на нормативните актове по държавното ...

НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 19 от 13 март 2015 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомвр...

Осигурителен календар за май 2015 г.

[[table_1]]...

Плащане на ДДС в евро към други държави - членки на ЕС по специални режими „в Съюза“ и „извън Съюза“

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Банкова сметка за превод на дължим към други държави - членки на ЕС данък върху добавената стойност по глава 18 от ЗДДС (специални режими „в Съюза“ и „извън Съюза“) в евро: Титуляр на сметката: ТД на НАП София, Офис С...

Справочна информация бр. 8/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 31 март - 15 април 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен дохо...