Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 8, 29 февруари - 6 март 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 29 февруари - 6 март 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и об...

Министерски съвет бр. 8/2016 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност, тъй като експертните решения се изпращат по служебен път. С измененията се с...

Народно събрание бр.8/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Депутатите въведоха фигурата на представителна организация в сектор “Тютюн”. В срок до 20 декември на всяка година представителните организации ще участват в под...

Въпроси и отговори

Брутно възнаграждение и осигурителен доход

Счетоводител в държавна фирма получава основна заплата, по-ниска от предвидения за длъжността му осигурителен праг. Същият има висше икономическо образование съобразно изискванията за длъжността. Възможно ли е това? Осигурителните вноски за работниц...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 8/2016

Дело C‑431/12, решение от 24 октомври юли 2013 г. страни: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală срещу SC Rafinăria Steaua Română SA Предмет на спора е правото на лихва за забава. В своето решение Съдът на ...

Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

Фирма, регистрирана по ДДС, упражняваща дейност, притежава ДМА - апартамент с балансова стойност 89 000 лева, гараж с балансова стойност 19 600 лева, както и друг непродаден апартамент в сметка “Продукция” за 55 000 лева. Цифрите са по счетоводни дан...

Особености при изготвяне на ГФО в земеделски кооперации за отчетната 2015 година

ГФО трябва да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на кооперацията за отчетния период, за който се отнася. Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на управлението на земеделската кооперация....

Поредица от срочни трудови договори в администрацията

Колко пъти в едно също учреждение може да се назначи служител на поредица трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ с прекъсване? И в администрацията регулацията на трудовите отношения се извършва по общия ред на Кодекса на труда. В съответствие...

Счетоводно отчитане при лизинг

Закупуваме автомобил на лизинг с право на ДК. За разлика от досегашните варианти, при които ползвахме ДДС-то на фактури с месечни вноски, сега ще получим фактура с цялата стойност и пълното ДДС. Месечните вноски за период от 48 месеца ще са без ДДС....

В пресата за вас

Отчитане на разходи за извънучилищни дейности на училища

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с., отговаря на въпроса: Училище, което във връзка с реализацията на извънучилищната дейност и спортната си програма е осигурявало участието на някои свои ученици/отбори...

Право на социални придобивки, уговорени в КТД, при работа от разстояние

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ, разглежда казуса: Аз съм нов служител в софтуерна компания. Назначен съм на трудов договор на работа от разстояние и изпълнявам трудовите си задължения от домашен офис. ...

Променено е искането за издаване на документи

В бр. 15 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в искането за издаване на документи по чл. 87, ал. 6 от ДОПК. От 4 януари 2016 г. е променено искането за издаване на документи по чл. 87, ал. 6 от ДОПК (OKd 51...

Утвърден е списъкът с професиите, за които могат да се наемат чужденци при облекчена процедура

В бр. 21 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с наемането на специалисти от чужбина при облекчена процедура. Министърът на труда и социалната политика официално утвърди Списък на професиите, за които има недостиг на в...

Хипотези, включващи отговорността на кореспондентска банка извън обхвата на уредените в чл. 68 ЗПУПС

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Иван Мангачев коментира хипотезите, включващи отговорността на кореспондентска банка извън обхвата на уредените в чл. 68 ЗПУПС. 1. Кореспондентска банка Кореспондентската банка предоставя...

Справочник

Деклариране на данъците върху доходите на физическите лица

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Справочна информация бр. 8/2016

Централни валутни курсове за периода 22.02.2016 - 26.02.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...