Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 9, 6 - 12 март 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 6 - 12 март 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са н...

Държавен вестник бр. 9/2017 г.

ДВ, бр. 4 от 13.1.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 2 от 6 януари 2017 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека. 2. Постановление № 4 от 9 януари 2017 г. за ...

Министерски съвет бр. 9/2017 г.

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Целта им е да се осигури по-дълъг преходен период за подготовка на системата за предоставяне на социални услуги за прилагане на новите подходи за оценка и рабо...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Поначало годишното счетоводно приключване можем да оприличим като “болест, при която се проявяват едни и същи симптоми” за нефинансовите предприятията от реалния сектор на икономиката. Ето защо няма да е погрешно, ако кажем, че всяко едно действащо п...

Формулирането на трудовото възнаграждение като елемент от трудовия договор

Може ли в трудов договор да се впише само брутно възнаграждение (което включва основна заплата и трудов стаж и професионален опит, но те да не са описани поотделно)? Ако да, как е правилно да се формулира? Формулирането на трудовото възнаграждение к...

Въпроси и отговори

Превръщане на допълнителен трудов договор в основен

Миналата година назначихме счетоводител на пълно работно време (8 часа) по допълнителен трудов договор, тъй като той вече работеше в друго училище на основен трудов договор за 4 часа. От новата учебна година той остана само по трудовия договор с нас....

В пресата за вас

Обявяване на предварителния договор за окончателен

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Собственост и право” Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли някой, който иска предварителен договор да стане окончателен, да го направи, без самият той да е изпълнил необходимото по него? Предварителните дого...

Отчитане покупка на право на строеж

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как е правилно да се осчетоводи по реда на НСС издадена фактура за покупка право на строеж и първа вноска за строителство на магазин Като: - аванс; - недълг...

Промени в ЗСч, извършени с новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира промени в ЗСч, извършени с новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. С обнародвания нов Закон за независимия финансов од...

Промените в ТЗ относно търговските дружества

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Нели Маданска коментира промените в Търговския закон относно търговските дружества. В материята на дружественото право измененията и допълненията на ТЗ са фокусирани върху създаването на ...

Условни активи и пасиви

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира условните активи и пасиви. Касае се за доста много и разнообразни, разделени в две групи: условни активи и условни пасиви. Същността им е определена в МСС 37/СС 37 Пров...

Справочник

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

Национална агенция за приходите И през 2017 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможн...

Справочна информация бр. 9/2017

Централни валутни курсове за периода 24.02 - 01.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...