начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 11, 19 - 25 март 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 19 - 25 март 2018 г.
Законодателство

Данъчни и осигурителни задължения при доходи от продажби онлайн, извършвани от нерегистрирано по ТЗ физическо лице

Обемът на продажбите на стоки за бита, козметика, хранителни добавки и др.под. непрекъснато се увеличава и те все по-често се осъществяват от физически лица, които не са регистрирани като търговци. Тези продажби обикновено се извършват чрез заявки в ...

Държавен вестник бр. 11/2018 г.

ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за народните читалища. 2. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енер...

Народно събрание бр.11/2018 г.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за митниците, с които се изменя и Законът за данък върху добавената стойност. Парламентът въведе изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и на електронните магазини. Т...

Въпроси и отговори

Инвестиция в земеделски стопанства

Представлявам дружество, регистрирано по ДДС, което кандидатства по Проект (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” през 2016 г. Въз връзка с това са направени разходи за изготвяне на енергиен доклад, проектиране за стро...

Платен отпуск за две и повече живи деца

Имам две деца - едното е на 15 години, а другото тази година навършва 18 години. Досега ползвах два работни дни отпуск за децата си, но тази година работодателят ми отказа този отпуск с предлога, че едното дете е навършило пълнолетие. Правилен ли е о...

Право на обезщетение за бременност и раждане след прекратяване на трудовия договор

Бременна работничка работи по договор за заместване и престои да излезе в отпуск за бременност и раждане. В този период титулярката на работното място ще се върне на работа. Ще може ли уволнената работничка да ползва цялото платено майчинство? Трудо...

Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО от страна на земеделските стопани, осъществяващи своята дейност под формата на физическо лице, което не е образувало предприятие на ЕТ

Земеделски производител, който е регистриран по ЕГН и се облага като ЕТ, има ли право на преотстъпен данък? Според автора въпросът с преотстъпването на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО от страна на земеделските стопани, осъществяващи своята дейност...

Публикуване на отчети на ЮЛНЦ

ЮЛНЦ (сдружение), регистрирано в обществена полза, не е извършвало никаква дейност през 2017 г. Единственият приход, реализиран от сдружението, е от членски внос на членовете (120 лв.), а разходът е само за такси по обслужване на разплащателна сметка...

Разходи за реклама

Работя в счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни, на известна английска марка. За разпространение на продуктите и рекламирането им фирмата закупува ваучери на единична стойност 20 лв. ...

Трудов договор за нощен труд

Има ли работодателят право да ми предложи трудов договор само за работа през нощни смени (нощен труд)? В Кодекса на труда не са предвидени нормативни пречки за сключване на трудов договор за работа само през нощта, ако и двете страни са съгласни на ...

Фиксиране на началото и края на работния ден в трудов договор за непълно работно време

При трудов договор на непълно работно време (например 4 часа дневно) трябва ли задължително да се фиксират в трудовия договор началото и краят на работния ден? Съгласно чл. 138, ал. 1 КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част ...

В пресата за вас

Данъци от печалбата

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира оценяването и представянето на данъци от печалбата. В своята независима икономическа дейност на предприятията им се налага да спазват изискванията на данъчното законо...

Промени в Наредба № Н-8

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда промените в Наредба № Н-8. В ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наред­ба N° Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържание­...

Справочник

Списък на пощенските станции, в които през 2018 г. се приемат годишни данъчни декларации

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2018

Централни валутни курсове за периода 09.03 - 15.03.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...