Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 11, 19 - 25 март 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 19 - 25 март 2018 г.
Законодателство

Данъчни и осигурителни задължения при доходи от продажби онлайн, извършвани от нерегистрирано по ТЗ физическо лице

Обемът на продажбите на стоки за бита, козметика, хранителни добавки и др.под. непрекъснато се увеличава и те все по-често се осъществяват от физически лица, които не са регистрирани като търговци. Тези продажби обикновено се извършват чрез заявки в интернет мрежата онлайн, заяве...

Държавен вестник бр. 11/2018 г.

ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за народните читалища. 2. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Правителството прие: 1. П...

Народно събрание бр.11/2018 г.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за митниците, с които се изменя и Законът за данък върху добавената стойност. Парламентът въведе изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и на електронните магазини. Търговците са длъжни да използв...

Въпроси и отговори

Инвестиция в земеделски стопанства

Представлявам дружество, регистрирано по ДДС, което кандидатства по Проект (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” през 2016 г. Въз връзка с това са направени разходи за изготвяне на енергиен доклад, проектиране за строителство и консултантски услуг...

Платен отпуск за две и повече живи деца

Имам две деца - едното е на 15 години, а другото тази година навършва 18 години. Досега ползвах два работни дни отпуск за децата си, но тази година работодателят ми отказа този отпуск с предлога, че едното дете е навършило пълнолетие. Правилен ли е отказът на работодателя? И пре...

Право на обезщетение за бременност и раждане след прекратяване на трудовия договор

Бременна работничка работи по договор за заместване и престои да излезе в отпуск за бременност и раждане. В този период титулярката на работното място ще се върне на работа. Ще може ли уволнената работничка да ползва цялото платено майчинство? Трудовият договор за заместване се ...

Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО от страна на земеделските стопани, осъществяващи своята дейност под формата на физическо лице, което не е образувало предприятие на ЕТ

Земеделски производител, който е регистриран по ЕГН и се облага като ЕТ, има ли право на преотстъпен данък? Според автора въпросът с преотстъпването на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО от страна на земеделските стопани, осъществяващи своята дейност под формата на физическо лице...

Публикуване на отчети на ЮЛНЦ

ЮЛНЦ (сдружение), регистрирано в обществена полза, не е извършвало никаква дейност през 2017 г. Единственият приход, реализиран от сдружението, е от членски внос на членовете (120 лв.), а разходът е само за такси по обслужване на разплащателна сметка (банкови такси). Сдружението ...

Разходи за реклама

Работя в счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни, на известна английска марка. За разпространение на продуктите и рекламирането им фирмата закупува ваучери на единична стойност 20 лв. и 50 лв. от лицензирана фирма ...

Трудов договор за нощен труд

Има ли работодателят право да ми предложи трудов договор само за работа през нощни смени (нощен труд)? В Кодекса на труда не са предвидени нормативни пречки за сключване на трудов договор за работа само през нощта, ако и двете страни са съгласни на това. Но при сключването и при...

Фиксиране на началото и края на работния ден в трудов договор за непълно работно време

При трудов договор на непълно работно време (например 4 часа дневно) трябва ли задължително да се фиксират в трудовия договор началото и краят на работния ден? Съгласно чл. 138, ал. 1 КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно ...

В пресата за вас

Данъци от печалбата

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира оценяването и представянето на данъци от печалбата. В своята независима икономическа дейност на предприятията им се налага да спазват изискванията на данъчното законодателство, свързани с внасянет...

Промени в Наредба № Н-8

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда промените в Наредба № Н-8. В ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наред­ба N° Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържание­то, сроковете, начина и реда з...

Справочник

Списък на пощенските станции, в които през 2018 г. се приемат годишни данъчни декларации

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2018

Централни валутни курсове за периода 09.03 - 15.03.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...