Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 44, 30 ноем. - 6 декември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 30 ноем. - 6 декември 2020 г.
Законодателство

Нови промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците от значение за трудовите права и тяхната защита

В ДВ, бр. 98/17.11.2020 г., беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП)....

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност

Народното събрание прие на второ четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност. От 1 декември 2020 г. ставката за доставка на храна за вкъщи, приготвена в заведение, ще е 9 на сто. Ставката от 9 процента ДДС за доставка на храна за вк...

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Бюджетът за 2021 г. предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв. Разчетени са 360 млн. лева за увелич...

Министерски съвет

Правителството одобри подписаната на 14 септември 2020 г. Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане и предложи на Народното събрание да я ратифицира със закон

Правителството одобри подписаната на 14 септември 2020 г. Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане и ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 90 от 20.10.2020 г.

Народното събрание прие Решение по Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари - август 2020 г. Правителството прие: 1. Постановление № 279 от 14 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник...

ДВ, бр. 91 от 23.10.2020 г.

Конституционният съд прие Определение № 2 от 15 октомври 2020 г. по конституционно дело № 10 от 2020 г. Правителството прие: 1. Решение № 745 от 20 октомври 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж “Каварна”, община К...

ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. 2. Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г. Конституционният ...

Въпроси и отговори

Данъчното облагане с ДДС за доставките на стоки, договорени по електронен път

Българска фирма в момента има магазини за продажба на обувки на територията на нашата страна. Произходът на тези обувки е Полша. Сега ще регистрираме сайт за електронна търговия с обувки. Нашите клиенти ще поръчват стоките в платформата, като наши сл...

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

В механизма за финкциониране на ДДС изискуемостта на данъка от данъчно задължените лица и тяхното право на данъчен кредит за съответните доставки са пряко свързани. По общо правило регистрираните по ЗДДС лица имат право на данъчен кредит (ДК): - кога...

Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието

Инвентаризацията е важен етап от годишното счетоводно приключване. Една от целите на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието е обективното и точно метрифициране на обектите на отчетността и проверка достоверността на информацията в г...

Лихви за забава

Имаме договор с адвокатска кантора за събиране на просрочени вземания - те изчисляват и претендират за  лихви за забавено плащане. Длъжниците плащат сумата по фактура и посочените лихви. На какво основание и с какъв документ трябва да осчетоводим лих...

Осигурителни аспекти на договора за управление и контрол

Управител се осигурява по договор за управление в ЕООД върху 2000 лева. Сега открива ново ЕООД, а първото остава да извършва дейност. Как е по-добре да се осигурява във второто дружество? И има ли право във двете дружества да е по договор за управлен...

Префактуриране на транспорт

Българско ЮЛ с регистрация по ЗДДС във връзка с предоставяна от него услуга на немско дружество с валиден VAT номер е ползвател на лаптоп, предоставен от немското дружество. Поради прекратяване на взаимоотношенията между страните лаптопът трябва да б...

Търговско пълномощно

Дружеството е АД с вписан изпълнителен директор, същият е в продължителен болничен. Може ли изпълнителният директор да подписва документи и договори през времето на болничен? Дружеството осъществява сключване на сделки, подават се Д1, Д6 и всички но...

Справочник

Определяне на работното място при дистанционна работа

Във връзка с COVID-19 започнахме да получаваме кандидатури за работа от различни градове в България. Въпросът ми е как е най-правилно да бъдат назначавани служители, чиито работен адрес от самото начало би бил различен от адреса на работодателя? Прим...

Осигуряване на физическо лице и коригиране на подадени декларации за 2019 г.

Съгласно изложеното в запитването и в допълнителната информация, Ваш клиент собственик на капитала на ЕООД, започва да упражнява дейност в дружеството с личен труд от 01.08.2019 г. Подадена е декларация образец ОКд-5 за започване на дейност от лицето...

Справочна информация бр. 44/2020

Централни валутни курсове за периода 13.11. - 26.11.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...