Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 17, 3 - 16 май 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 3 - 16 май 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 17 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Измененията и допълненията в ППЗДДС за 2021 г.

В бр. 27 на “Държавен вестник” (ДВ) от 02.04.2021 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС, с които в правилника се въвеждат нови и допълват съществуващи правила в законодателството за облагане ва доставките с ДДС. Те имат за цел...

Държавен вестник

ДВ, бр. 20 от 9.3.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция. Правителството прие: 1. Постановление № 69 от 2 март 2021 г. за изменение...

ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност....

ДВ, бр. 22 от 16.3.2021 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Правителството прие: 1. Постановление № 83 от 11 март 2021 г. за преобразуване на Общинския културен институт “Топлоцентрала” в Регионален център за съвременн...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС и ред за облагане и документиране на доставките на автомобили втора употреба

Новорегистрирана фирма, нерегистрирана по ДДС, иска да започне дейност като търговец на автомобили втора употреба, закупени от дилъри от територията на страната. Подава ли се уведомление към НАП за специален ред на облагане по маржа? Каква е отчетнос...

ДДС при доставка на стоки и услуги

Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, с основна дейност интериорен дизайн, подписва договор с клиент, фирма от трета страна, собственик на недвижим имот (къща) на територията на ЕС (фирмата собственик няма регистрация по ДДС), обектът се н...

Доработване на недостигащо работно време при сумираното му изчисляване

В предприятието се прилага сумирано работно време, което се изпълнява по график. За няколко работници в края на периода се отчита изпълнение на по-малко от календарното работно време. Има ли работодателят право да изиска от тези работници да положат ...

Обезщетение при уволнение на служител, регистриран като ЕТ

Служител е уволнен на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - поради съкращаване на персонала. Длъжен ли е работодателят да му изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа, при положение че служителят е регистриран като едноличен...

Облагане на физическо лице за доходи от авторски и лицензионни възнаграждения

Лице, работещо на трудов договор и няма регистрирано дружество, извършва допълнителна дейност, като изготвя собствени дигитални продукти - образователни книги, тестове и други. Материалите биват качвани в интернет платформи в и извън ЕС, чрез които д...

Онлайн продажба на стоки

Българско дружество продава стоки само през електронен магазин, като плащанията се извършват чрез банков превод или чрез ППП с лицензиран пощенски оператор. До този момент съгласно наредба Н-18 дружеството няма задължение за издаване на фискален бон ...

Определяне на осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест”

Известно ни е, че икономическата дейност на осигурителя, с оглед определянето на кода на основната дейност, се определя в края на календарния месец, но моля за допълнителни разяснения как точно става това. Осигуряваме служителите по КИД 5829, но им...

Осигуряване на български гражданин, извършващ IT услуги на холандско дружество

Физическо лице, български гражданин, живеещ в България ще извършва IT услуги от България на холандско дружество. Ако физическо лице основе фирма ЕООД, трябва ли задължително да се осигурява в ЕООД-то като СОЛ или ДУК? Ако същото физическо лице сключи...

Парично обезщетение за бременност и раждане при работа по срочен трудов договор

Работя със срочен трудов договор и в момента ползвам отпуск поради бременност и раждане на основание чл. 163 от КТ. Срокът на трудовия ми договор изтича по време на 410-те дни отпуск, който ползвам на основание чл. 163 от КТ. Моля да ми отговорите до...

Правото на данъчен кредит при отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец

Фирма преотдава под наем апартаменти за жилищни нужди на физически лица, не начисляваме ДДС съгласно чл. 45, ал. 4 ЗДДС. Имаме ли право на данъчен кредит за ремонта на тези апартаменти? В чл. 45, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (З...

Третиране на доходите на починало лице

Имам въпрос относно облагане на доход на починало лице. На наследниците на починалото лице (съпруга и две деца) следва да се изплатят заплата и обезщетение за неизползван годишен отпуск. Трябва ли да се удържи ДОД върху тези доходи? Изплатените суми...

Третиране на услугата по анализ при извършване на стоматологична дейност

Дружество, което не е регистрирано по ЗДДС (извършва освободени доставки), с предмет на дейност стоматологични услуги (регистрирано като групова практика за първична дентална помощ), извършва ортодонтско лечение на лица в Б, чрез поставяне на алайнер...

Третиране по ЗДДС на доставките на услуги по разработка на нестандартизиран софтуер

Физическо лице, български гражданин, живеещ в България, ще извършва IT услуги от България на холандско дружество. Ако въпросното физическо лице регистрира ЕООД и издава фактури на холандското дружество, какво ще е основанието за неначисляване на ДДС?...

Справочник

Справочна информация бр. 17/2021

Централни валутни курсове за периода 23.04. - 28.04.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да о...