Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 23, 21 - 27 юни 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 21 - 27 юни 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 23 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Ликвидационен и наследствен дял в ООД

На пръв поглед темата изглежда чисто правна и лишена от значение за счетоводната и данъчната практика. Към нея обаче ме насочи именно въпрос от тази практика, с който се търсеше информация относно реда за данъчно третиране по ЗДДФЛ на казус при следн...

Държавен вестник

ДВ, бр. 38 от 11.5.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 178 от 7 май 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. 2. Постановление № 179 от 7 май 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021...

ДВ, бр. 39 от 12.5.2021 г.

Президентът на Ре­пуб­ликата издаде: 1. Указ № 129 за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г. 2. Указ № 130 за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2...

ДВ, бр. 40 от 14.5.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 133 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съоб...

ДВ, бр. 41 от 18.5.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 141 за прекратяване на правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Ивайло Стефанов Иванов и освобождаването му от длъжност. Конституционният съд прие Решение № 7 от 1...

ДВ, бр. 42 от 18.5.2021 г.

Министърът на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учен...

Въпроси и отговори

Вътреобщностна доставка на стоки

Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България и иска да продава стоки в Гърция на фирма, регистрирана по ДДС в Гърция. Фактурата, която ще издадем, ще бъде с нулева ставка. На основание кой член от ЗДДС трябва да впишем във фактурата неначисляването на...

Данъчно облагане при изплащане на възнаграждение към чуждестранно физическо лице

Дали плащанията по IT консултантски договор, сключен с гражданин на Грузия, са облагат с 0% данък при източник при прилагане на СИДДО с Грузия. Притеснява ме вмъкнатото в чл. 12 от СИДДО с Грузия “възнаграждение за технически услуги”, че би могло да ...

ДДС при внос на козметични продукти

Българска фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, извършва услуги в козметично студио. Има намерение да внесе от трета страна (Русия) козметични консумативи, които ще са на обща стойност не повече от 200 долара. Трябва ли дружеството да се регистрира...

Компетентни органи за налагане на дисциплинарно наказание

На служител в МВР, заемащ длъжността младши автоконтрольор, е наложено дисциплинарно наказание порицание за срок от 6 м. на основание чл. 194, ал. 2, т. 1 и чл. 197, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 11, чл. 204, т. 4 и чл. 54 от ЗМВР. В ч...

Коригиране на счетоводна и данъчна грешка

През 2019 година сме получили аванс и сме издали фактура за авансово плащане на стойност 30 000 лв. Авансовата фактура неправилно е отразена в счетоводството като приход в група 70, изписани са част от материали, които са вложени в обекта, за който с...

Облагане доходите на спортист от международни състезания

Българско физическо лице, което е спортист и получава парични награди от участия в спортни турнири, следва ли да декларира тези награди с декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, Прил. 8. Уточняваме, че има наличие на СИДДО с държавата, в която се е провел тур...

Облагане на доход, представляващ субсидия за имунопрофилактика по европейска програма

Ветеринарен лекар получава доход през 2020 г. от Държавен фонд “Земеделие”, представляващ субсидия за имунопрофилактика по европейска програма. Кой код от Приложение 3 на ГДД по чл. 50 трябва да се попълни - 3021 или 306? Ветеринарният лекар е получи...

Отчитане на разходите за ламинат и дограма на офис

Фирмата ни е закупила ламинат на стойност 1200 лева и ПВЦ дограма за 2000 лева на офис в собствен имот. Как е правилно да се осчетоводят направените покупки - като текущ разход или като ДМА? Ако е ДМА, в коя група амортизируеми активи е правилно да с...

Оформяне на трудовата книжка при преминаване от една длъжност на друга при същия работодател

В училището ни се проведе конкурс по документи за длъжността “помощник-директор по учебната част”. Конкурса спечели наша преподавателка, заемаща дотогава длъжността “ учител”. Назначихме я на новата длъжност по чл. 70, ал.1 и 2 КТ за срок 6 месеца. С...

Пенсия за инвалидност

Служителка във фирма (на 51 години), чиято работа е свързана с работа на компютър, се разболява от раково заболяване и ползва повече от една година болнични. Междувременно се влошава и зрението й, което е предпоставка тя да няма възможност да се върн...

Работа в чужбина

Фирма “Х” - българска, регистрирана в България, продава на фирма “У”, албанска, регистрирана в Албания - подова настилка. Стоката е изпратена с куриер и фактура. Сега фирма “У” албанската ще назначи за 10 дни на трудов договор при тях 4 души (българи...

Регистрации по ЗДДС

Фирмата ни има магазин за продажба на стоки и не е регистрирана по ДДС. Иска да започне и продажби чрез онлайн магазин. Въпросът ни е освен декларирането в НАП на електронния магазин дали не е необходима регистрация по ДДС, преди още оборотът да е ст...

Справочник

До 30 юни лицата, изпуснали петгодишния срок, могат да прехвърлят набраните осигурителни вноски от Универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на НОИ

Национална агенция за приходите Всички осигурени лица, родени след 31.12.1959 г., се осигуряват задължително в Универсален пенсионен фонд. Тези лица можеха да прехвърлят набраните осигурителни вноски от Универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” н...

НОИ актуализира е-калкулатора за изчисляване на пенсиите

Национален осигурителен институт Националния осигурителен институт пусна допълнена версия на електронната услуга “Изчисляване на прогнозна пенсия”. Публикувана е и актуализираната методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпу...

Справочна информация бр. 23/2021

Централни валутни курсове за периода 11.06. - 17.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...

Съдебна практика на ЕС, свързана с възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на общността

Национална агенция за приходите Дело C-302/93, Etienne Debouche? 1) В това дело е повдигнат въпроса дали адвокат, който се ползва от правото на освобождаване от облагане с ДДС в държавата членка, в която е установен, има право на възстановяване на Д...